Tvorba webových aplikací

Nabízím tvorbu webových aplikací založených na moderních webových technologiích:

Co je to webová aplikace?

Webová aplikace je program, který je umístěný na webovém a serveru. Webová aplikace zobrazuje dynamické webové stránky, které generuje podle určitých dat uložených většinou v databázi.

Příklady tvorby webových aplikací:

Tvorba webových aplikací - postup

  1. Zadání, vstupní analýza, předběžná kalkulace
  2. samotná tvorba webové aplikace (vývoj software)
  3. testování webové aplikace a odsouhlasení
  4. instalace, ostrý provoz
  5. případná údržba